animation till stora som små företag

Animation betyder ge själ eller levandegöra. Det är en process där sekvenser av 3D (tredimensionella) eller 2D (tvådimensionella) former eller figurer skapats och sedan visas i snabb följd för att ge rörlig bild. Former, rörelser, material - det finns inga begränsningar på vad man kan göra med animation. Vill du förmedla ett budskap, en känsla eller ett intryck? Då är animerad film ett riktigt bra val. För det visuella, filmerna, bilderna och animationerna påverkar hur känslan hos mottagaren blir.
Styrkan med animation är att det är möjligt att förklara vad som helst på ett intressant sätt, till och med sånt som inte finns
Animation kan bland annat användas för att beskriva en tjänst eller en produkt, nå ut med information, ge en instruktion, visa ett objekt, förmedla en vision, synliggöra ett varumärke eller nyttjas till intro, vinjett, textrutor och övergångar i TV eller film (se tjänster för mer exempel).

Titta gärna in här också...

Back to Top